Binnenkort volgt meer nieuws.

 

 

 

De 2021-site is nog te bekijken.

(rechts boven klikken)

Reglement Funrunner


Behandel onze vrijwilligers met respect, ze staan er de hele dag voor uw plezier!!

Deelname aan Funrunnerloopjes is op eigen risico en eigen verantwoordelijkheid.
Een goede gezondheid is een eerste vereiste. Van de loper wordt verwacht dat hij/zij een conditie heeft,
die bij zo’n loop noodzakelijk is. De minimum leeftijd voor de deelnemers is 16 jaar.

Onderweg zullen op diverse plaatsen foto’s gemaakt worden. Deze kunnen kosteloos vanaf  de website
gedownload worden. Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van deze foto’s in druk, video, e.d.
voor promotionele doeleinden, zonder daarvoor vergoeding te claimen.

Alle deelnemers zijn verplicht mee te nemen:
- een mobiele telefoon, met volle batterij, met tegoed en ingeschakeld. Zorg dat je mobiele telefoonnummer
  bij de organisatie bekend is.
- een bidon, ook al is de verzorging onderweg voldoende.
- en ook wat geld, voor noodgevallen.

Uw sporttas kan, voorzien van een label, in de opslagruimte worden afgegeven.
Kleedkamers en douches zijn aanwezig, gescheiden voor dames en heren.

De route wordt met pijlen, lint , en wit krijt gemarkeerd.
Bevoorrading: ca elke 10 km worden de lopers ruimschoots voorzien van eten en drinken.


Bij voortijdig uitvallen kan men geen aanspraak maken op vervoer terug, ook al zullen we hiervoor wel
ons best doen. En hou dan ook rekening met eventuele wachttijd.

Diskwalificatie volgt bij onsportief gedrag, afkortingen, gebruikmaking van enigerlei voertuig of limiet-
overschrijding.

Fietsbegeleiders dienen er rekening mee te houden dat het niet altijd mogelijk is de loper te begeleiden.
De route is uitgezet als looptocht en niet als fietsroute.
Fietsbegeleiders dienen andere lopers altijd voorrang te verlenen, op straffe van diskwalificatie van de eigen loper!

Het parcours is niet geschikt voor honden.

Herinnering: elke deelnemer krijgt een oorkonde

Bankrekening 750404086 tnv W. Mütze.
IBAN nr  NL41INGB0750404086
BIC INGBNL2A, ovv van naam en afstand
De inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

De organisatie accepteert geen verantwoordelijkheid wanneer het evenement door overmacht afgelast of
verplaatst moet worden. Inschrijfgeld wordt niet gerestitueerd.
In situaties waar in dit reglement niet is voorzien, beslist de organisatie.

Voorwaarden
Deelname aan deze tocht gebeurt geheel op eigen risico. De organisatie kan nergens voor
verantwoordelijk worden gesteld. Men heeft zich te houden aan de normaal geldende verkeers- en
gedragsregels. Inschrijving betekent dat men akkoord gaat met deze voorwaarden.

Funrunnersite 2021